Opłatek w Duszpasterstwie Młodzieży - 19.12.2010

Katecheza - zdjęcia