Opłatek w Duszpasterstwie Młodzieży - 20.12.2009

Katecheza - zdjęcia