Uroczystosc Chrystusa, Króla Wszech¶wiata - 23.11.2008

Katecheza - zdjęcia