Podziękowanie dla chóru od bierzmowanych - 16.04.2008

Chór Sursum Corda - zdjęcia