Odpust parafialny - 14.09.2007

Chór Sursum Corda - zdjęcia