Odpust parafialny - 14.09.2005

Chór Sursum Corda - zdjęcia